LOE LISA 4.3

Soodus pinnas roheuuendusteks

Roheuuendus hõlmab kogu innovatsioonitegevust, mis aitab vähendada inimeste, organisatsioonide, toodete ja teenuste ökoloogilist jalajälge. Selle võib tinglikult jagada ühiskondlikuks ja äriliseks uuenduseks, kuigi need võivad ka põimuda. Ühiskondlik roheuuendus võib tähendada ühist roheprobleemide lahendamist, näiteks „Teeme ära!“ stiilis talgutega või loobudes teadlikult ebavajalikest, seega saastavatest toodetest ja teenustest. Äriline roheuuendus võib hõlmata ärimudeli rohepööramist, toodete ja teenuste ökoloogilise jalajälje vähendamist miinimumini ning organisatsiooni tegutsemise jalajälje vähendamist miinimumini (nt keskkonnajuhtimissüsteemide kasutamist, töötajate motiveerimist säästlikke liikumisviise kasutama, ebavajalikest tegevustest ja protsessidest loobumist või nende ümberkujundamist).

Roheuuendus ei ole mitte üheski valdkonnas isoleeritud, vaid kõikjal terviklik, laiapinnaline ja suure mõjuga tegevus. Lihtsustatult öeldes ei piisa sellest, kui kodus või kontoris sorditakse prügi – läbi tuleb vaadata kõik keskkonnamõju avaldavad tegevused.

Tallinnal kui Eesti suurimal omavalitsusel ja linnapiirkonnal ning Eesti suurimal organisatsioonil on suur mõju rohepöörde õnnestumisele või toppamajäämisele. See tähendab muu hulgas seda, et nii linna hangetega seotud siseprotsessid kui ka poliitikakujundamise laiem mõju tuleb läbi mõelda. Iga otsus peaks olema kaalutud keskkonnamõjust tulenevalt ja valida tuleb järjekindlalt keskkonnasäästlikum võimalus. See eeldab tugevat väärtus- ja tõenduspõhist poliitikakujundamist: lihtsas keeles tähendab see seda, et me ei vääna roheväärtusi mitte ühtegi otsust tehes ja meie tegevus põhineb kvaliteetsetel (teadus)andmetel.

Eesmärk on luua rohepöörde Tallinna mudel, mida saaks ka teistele linnadele pakkuda. Õnnestunud ja aus mudel oleks teiste seas hinnas ja võimaldaks luua Tallinnale sama võimsa loo, nagu Eestil on meie digilugu. Sellest tulenevaid uusi võimalusi saab seejärel kasutada väga paljude aastate jooksul.

Nagu öeldud, ei suuda enamikku rohepöörde probleeme mitte keegi üksi lahendada. Seega on Tallinnal rohepöörde elluviimiseks vaja kõiki partnereid. Eesmärgiks ei saa võtta näiteks ühekordsete plastpakendite miinimumini viimist, kui Tallinnas asuvad suured poeketid sarnast eesmärki endale ei sea.

Tallinna veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsiste kasutamisest ja isikuandmete töötlemisest Tallinna veebis saate pikemalt lugeda. Andmekaitsetingimustest