LOE LISA 1.7

Merele avatud linn

Merelinn Tallinn on viimase kolmekümne aasta jooksul olnud Tallinna ruumilise arengu üks läbivad sihte. Arengustrateegia hoiab seda sihti ja täpsustab, et mereääre kasutatavuse seisukohast on oluline piisava tänavavõrgu olemasolu ning käiguteedeta alade vältimine. See loob eeldused liikuda mere äärde mitmel moel ja kõikjalt. Teine oluline aspekt on see, et merelinn ei tähenda ainult mere vaatamise võimalusega linna. Seal peab olema merega seotud tegevusi nii maismaal kui ka kindlasti merel.

Tallinna veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsiste kasutamisest ja isikuandmete töötlemisest Tallinna veebis saate pikemalt lugeda. Andmekaitsetingimustest