LOE LISA 3.4

Elu värskes õhus

Kuna sihi „Terve Tallinn liigub“ saavutamise põhirõhk on aktiivsel eluviisil, käsitletakse eraldi lõigus aktiivset elu värskes õhus: nii võimalusi muuta igapäevased liikumised (tööle, kooli, poodi jne) aktiivseks kui ka spordi- ja liikumisharrastuse võimaluste pakkumist võimalikult kodu ja töökoha lähedal.

Tallinna veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsiste kasutamisest ja isikuandmete töötlemisest Tallinna veebis saate pikemalt lugeda. Andmekaitsetingimustest