TALLINN 2035 ARENGUSTRATEEGIA

Sissejuhatus

Hea linlane!

Sinu ees on arengustrateegia Tallinn 2035, mille kohta ootame Sinu arvamust. Tallinn 2035 seab sihid tervele linnale järgmiseks 15 aastaks: selline on Tallinn aastal 2035, mille nimel töötame. See põhjaliku kaasamisprotsessiga ja valimistsükleid ületav plaan eeldab suurt pingutust tervelt linnaorganisatsioonilt. Meie peame organisatsioonina olema senisest paremad, et nende sihtide suunas liikuda.

Oleme valmis seda tegema.

Aga nii suuri teemasid ei saa lahendada üksi – see tähendab, et soovime neid sihte saavutada koostöös Sinuga, koostöös kõigi linlastega, siinasuvate kodanikualgatuste ja ettevõtetega, riigi ja rahvusvaheliste partneritega.

Oleme selle jaoks teinud põhjaliku eeltöö: praegune avalikustamine on neljas kaasamise laine. 5000 inimest on enda ja oma organisatsioonide ideid jaganud, arengustrateegia vahevariante hinnanud (avaldasime mõttepaberi esialgsete eesmärkidega kevadel 2018 ja terve arengustrateegia kavandi kevadel 2019), töötubades osalenud, küsimustikele vastanud ja visiooni sõnastusi hinnanud. Hindame inimeste ideid kõrgelt ja nendel põhineb Tallinn 2035 põhiline sõnum. See räägib rohelisest, inimsõbraliku linnaruumiga turvalisest linnast.

Ka lapsed on oma osa andnud, joonistades 800 pilti Tallinna tulevikust ja osaledes noortefoorumil, milles esitasid oma nägemuse ja tõid välja oma muresid. Põhjus selleks on lihtne: 15 aasta pärast on vanemad osalenud noored pereinimesed, nooremad aga sisenemas tööturule ja loomas muutusi oma äranägemise järgi. Meie kõige nooremad linlased on oma arvamustes keskkonnasäästlikkuse ja rohepöörde kõige kirglikumad kaitsjad. See on ka loomulik. Linn, mida praegu ehitame, mõjutab väga oluliselt nende eluteed.

Aga see linn mõjutab ka meid, kes me oleme veidi vanemad. Tõenäoliselt elame kauem kui inimesed varem on elanud ja vajame seetõttu kõikjal lihtsasti ligipääsetavat linna. Vajame linna, kus kõik inimesed saavad liikuma, kus inimeste tervist toetab nii kõikjal linnas asuv rohelus kui meeldiv ja inimsõbralik linnaruum, mis laseb linastel end tõeliselt hästi tunda. See muudab linna paremaks kõigile.

Ka oleme „Tallinn 2035“ koostades silmas pidanud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni säästva arengu eesmärke, Euroopa Rohelepet, Eesti katusstrateegiat Eesti 2035 ja valdkondlikke strateegiaid ning Harjumaa Arengustrateegiat 2035+. Just sellepärast, et maailma ees seisvaid suuri väljakutseid ei suuda meist keegi üksi ellu viia.

Aga koos suudame. Tule meiega sellele teekonnale, sest Tallinn on Sinu linn!

Mihhail Kõlvart
Tallinna linnapea
7. oktoobril 2020

Tallinna veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsiste kasutamisest ja isikuandmete töötlemisest Tallinna veebis saate pikemalt lugeda Andmekaitsetingimustest.