TALLINN 2035 ARENGUSTRATEEGIA

Sissejuhatus

Hea linlane!

Sinu ees on Tallinn aastal 2035 – elav ja roheline linn, mis on julgenud areneda loodussõbralikuks, loovaks ja inimkeskseks. Miks ütlen „julgenud“? Ütlen seda seepärast, et sellise linna saavutamiseks peame kõik – mitte ainult Tallinna linnavalitsus – tegema julgeid valikuid. Julgema unistada Tallinnast, mis on parem kui tänane.

Oleme valmis seda tegema.

Selleks, et teha suuri asju, on hea, kui liigume samas suunas. Tallinn 2035 on strateegiadokument, mis liidab meie jõupingutused üheks. Kõigi meie – linna asutuste ja ettevõtete, elanike ja kodanikeühenduste, naaberomavalitsuste ja riigi pingutused. Demokraatlikus riigis ei ole ülalt alla käskimist, vaid on eestvedamine ja üksteise toetamine. Tallinn 2035 seab meile teetähised, mille poole liikuda. Linnavalitsus teeb endast kõik, et nendeni jõuda. Oleme Sinu jaoks läbipaistvad ja ausad. Teeme otsuseid Sinu arvamust arvestades ja Sinu heaolu parandades. Me ei kuluta Su aega mõttetult, vaid soovime Sulle tõepoolest vajalikku pakkuda. Otsime tasakaalu erinevate huvide vahel tuginedes siin esitatud väärtustele ning tõenduspõhistele lahendustele. Lähtume kõigis oma otsustes sellest, et töötame Sinu heaks, et loome Sinule ja Su perele keskkonda, mis muudab Su edukaks ja eluga rahulolevaks.

Oma panuse saad anda ka Sina: oma ettepanekute ja koosloomisega, oma osalusega eesmärkide poole liikumisel ja edusammude hindamisel, omaalgatuste ja talgutega. Ent küllap saad tulevikku mõjutada kõige enam oma igapäevaelu väikseid valikuid tehes: kuidas suhtud teistesse, kuidas liigud, kuidas veedad vaba aega, mida ostad ja mida ära viskad. Millist meeleolu teistele edasi annad. Sinuta ei jõua me kaugele – loodan siiralt, et oled meiega! Tallinn 2035 on kantud vastutusest tuleviku ees. Me ei saa oma lastele pärandada raiskavat, loodusvaenulikku ja üksluist linna. Seetõttu on Tallinn 2035. aastal selline, mis võimaldab enamasti liikuda autota, avalik ruum on pühendatud inimestele, kõik igapäevaselt vajalik on kodu lähedal. Liikumised ei võta kuigi kaua aega ega muuda närviliseks. Ratastooli ja lapsekäruga liikujal ei ole rohkem takistusi kui teistel. Jalgrattur julgeb Tallinnas sõita, see on ohutu ja mugav. Loodus on kõikjal linnas, mistõttu ei pea eraldi „loodusesse minema“, vaid see on juba kodu ja töökoha lähedal. Igal inimesel on võimalik kõikjal linnas end arendada, õppida ja sportida. Tallinna tänavatel on palju puid ja rohelust, mis aitab meil muutuvas kliimas terveks ja õnnelikuks jääda.

Oleme seadnud sellised eesmärgid, sest selline linn võimaldab igaühel teha oma säästlikke valikuid ise. Selline linn võimaldab, mitte ei sunni peale eluviise. Selline linn vaimustab, mitte ei muserda. Selline linn pakub parimat töö- ja eraelu tasakaalu. Selline linn pakub igaühele võimaluse eneseteostuseks ja loovuseks. Selline linn loob heaolu iga päev. Selline linn pakub vabadust ja vaba tegutsemise ruumi. Nii et me ise oleme uhked oma linna üle. Ja ka kaugemalt tulijad on Tallinna kaunitest tänavatest, elavatest linnaväljakutest, katkematust rohevõrgustikust ja maailmatasemel õppimisvõimalustest juba enne kuulnud ja tahavad kõike seda oma silmaga näha. Mina tahan ka seda juba oma silmaga näha. Liigume sinnapoole väikeste, aga mõõdetavate sammudega, läbipaistvalt ja sõbralikult. Kuni see, mis täna tundub ilmvõimatu, on ühtäkki argipäev. Ja me võime kõik öelda: me tegime selle ära!

Mihhail Kõlvart Tallinna linnapea

Tallinna veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsiste kasutamisest ja isikuandmete töötlemisest Tallinna veebis saate pikemalt lugeda. Andmekaitsetingimustest