TALLINN 2035 ARENGUSTRATEEGIA

Tallinn. Roheline maailmalinn

Tallinn on roheline maailmalinn, kus elatakse tulevikku vaatavalt ja pärandit väärtustavalt. Tallinn on Eestis üks rohepöörde eestvedajaid: siinne majandus ja eluviisid mõjutavad kogu riigi elanikkonna heaolu. Tallinna rohepöörde elluviimise mudel on maailmas eeskujuks.

Visiooni skeem

Tallinnas on rohelus alati lähedal: puiesteedel, linnaväljakutel, parkides, linnametsades, randadel ja koduõuedes. Tallinna naabruskondades on turvaline mängida, jalutada ja lõõgastuda. Elanikud tunnevad oma kodukandiga sidet ja teevad seda ka ise mõnusamaks. Tallinn on linlaste ühisvara, mille tulevikku kujundatakse koosloomes.

Tallinn on elav maailmalinn, kus inimesed tahavad luua, ennast arendada ja tegutseda. Siin katsetatakse, kasvatatakse väiksed ideed suureks, kartmata eksida, õppides ja järeldusi tehes. Siin põimuvad rohe- ja digiinnovatsioon, siin sünnivad terves maailmas tuntud edulood: mõtteviisid, teosed ja ettevõtted. Siin tehakse unistused teoks.

Meie plaanid ja teod on kantud vastutusest tuleviku ees. Jätame järeltulevatele põlvedele parema linna, parema Eesti ja elukeskkonna. Tallinn annab eeskuju, kuidas kestlikkus, loodussõbralikkus ja tasakaalustatud areng käivad koos ning muudavad inimeste elu paremaks.

Tallinna visioon viiakse ellu kuue strateegilise sihi kaudu, mille saavutamiseks töötab kogu linnaorganisatsioon koostöös linlaste, kogukondade, ettevõtjate, linnaregiooni omavalitsuste, riigi ja rahvusvaheliste partneritega. Tallinn hindab oma poliitika mõjusust strateegiliste sihtide saavutamise kaudu.

Tallinna veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsiste kasutamisest ja isikuandmete töötlemisest Tallinna veebis saate pikemalt lugeda. Andmekaitsetingimustest