TEGEVUSVALDKOND

Sport ja liikumisharrastus

Aktiivne ja sportlik eluviis on iga tallinlase argipäeva lahutamatu osa. Seda toetavad kodu lähedal loodud võimalused tegelda erinevate spordialade ja liikumisharrastustega ning mitmesugused spordisündmused.

Valdkond panustab väga suurel määral strateegilise sihi „Terve Tallinn liigub“ ning suurel määral strateegiliste sihtide „Heatahtlik kogukond“ ja „Loov maailmalinn“ saavutamisse.

Terve Tallinn liigub – sporditaristu ja -teenuste arendamine ning aktiivse eluviisi kasulikkuse teadvustamine aitavad kaasa sellele, et Tallinnas on võimalik aktiivselt liikuda, mistõttu tallinlased on terved ja pikaealised.

Loov maailmalinn – saavutusspordi ja spordisündmuste toetamine ning selleks vajaliku taristu tagamine aitavad kaasa sellele, et linnas toimub pidevalt mitmesuguseid (suur)sündmusi ja Tallinn on atraktiivne nii kohalikele elanikele kui ka linna külalistele.

Heatahtlik kogukond – liikumis- ja sportimisvõimaluste loomine ning spordisündmustest osasaamise võimaldamine soodustab ühiskonna põimumist ja inimeste iseseisvat toimetulekut.

Rakendamise põhimõtted

 1. Valdkond aitab kaasa sellele, et valdav osa linnaelanikest liiguks ja spordiks aasta läbi.

 2. Teenuste ja võimaluste loomisel ning pakkumisel arvestatakse kõigi linnaelanikega.

 3. Sportimist ja liikumist edendavad ja korraldavad tugevad vabatahtlikkuse alusel tegutsevad spordiorganisatsioonid ja treenerid.

Eesmärgid

 1. Liikumisharrastus on iga linlase elu loomulik osa.

  Tallinlased tegelevad regulaarselt liikumisharrastusega. See eeldab, et seda saab teha enamjaolt kodu lähedal: näiteks kohalikus koolis, spordiplatsil, spordiklubis või linnaruumis. Tallinn pakub seda kõike.

  MÕÕDIKUD

  • Liikumisega regulaarselt tegelevate inimeste (vanuses 15–74) osakaal linlaste hulgas (liiguvad teadlikult vähemalt kaks korda nädalas 30 minutit).
   Algtase: 46% (2018)
   Sihttase: üle 60% (2035)
  • Liikumise ja spordiga tegelevate (iga päev vähemalt 60 minutit kehaliselt aktiivsed) noorte osakaal (vanuses 7–19).
   Algtase: algtase määratakse 2021. aastal
   Sihttase: üle 50% (2035)
 2. Spordis silmapaistev ja edukas.

  Saavutusspordil on oluline roll spordi ja liikumise propageerimisel. Tallinna sportlased ja treenerid on edukad ning võidavad tiitlivõistlustel medaleid. Lisaks aitavad tippsportlased tutvustada Tallinna ja Eestit välismaal. Tallinn toetab saavutussporti, ehitades nüüdisaegseid spordirajatisi ja pakkudes saavutusspordi järelkasvu toetavaid teenuseid.

  MÕÕDIKUD

  • Rahvusvahelistel tiitlivõistlustel rahvuskoondistesse kuulunud sportlaste arv.
   Algtase: määratakse 2021. aastal
   Sihttase: määratakse 2021. aastal
  • Rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning Eesti meistrivõistlustel võidetud medalite arv.
   Algtase: määratakse 2021. aastal
   Sihttase: määratakse 2021. aastal

Tegevusprogrammid

 1. Ülelinnaline spordi- ja liikumispaikade võrk

  Tallinnas on piisavalt võimalusi aktiivseks vaba aja veetmiseks ja spordiga tegelemiseks. Igas linna piirkonnas on olemas kodulähedased sportimispaigad, mille kasutamine on kahekordistunud. Ülelinnaline spordirajatiste võrk pakub võimalusi tegelda paljude spordialadega. Spordiklubide üksikkülastuste ja klubide broneeringute arv kasvab ning välispordiradu kasutatakse üha rohkem (iga päev, aasta ringi). Samuti rajatakse uusi spordi- ja liikumispaiku (spordisaalid, ujulad, väliväljakud, staadionid, terviserajad jne) ning suureneb nende pindala elaniku kohta.

  Olulisemad tegevussuunad: 1) üleriigilise tähtsusega spordiobjektide arendamine ja sporditeenuste osutamine, 2) ülelinnalise tähtsusega spordiobjektide arendamine ja sporditeenuste osutamine, 3) kodulähedaste sportimispaikade arendamine, 4) teenuste arendamine.

 2. Organiseeritud sporditegevus

  Tallinn arendab koostöös riiklike ja kohalike spordiorganisatsioonidega organiseeritud sporditegevust noortespordi, liikumisharrastuse ja saavutusspordi valdkonnas. Pealinna noori saavutussportlasi innustatakse sellega, et luuakse neile treeninguvõimalused, toetusmeetmed ja programmid (sh Tallinna Spordikool). Spordiklubides käivate noorte (kuni 19-aastased) ja täiskasvanute arv kasvab 15%. Treeneriamet on väärtustatud ja tagatud on piisav järelkasv. Kvalifitseeritud treenerite arv kasvab 15%.

  Olulisemad tegevussuunad: 1) spordiorganisatsioonide toetamine; 2) tugiteenuste arendamine.

 3. Mainekas spordisündmuste võõrustaja

  Tallinnas toimuvad rahvusvahelised ja üle-eestilised spordisündmused, tänu millele suureneb Tallinna (esindus)spordisündmuste keskmine aastane majanduslik mõju 15%.

  Regulaarselt toimub olulisi tiitli- ja karikavõistlusi ja ka rahvaspordisündmusi, millest saavad osa nii linnaelanikud kui ka külalised. Täiskasvanute, veteranide ja noorte või valdkonna tiitlivõistluste arv (nt politseinike MM-võistlused) suureneb. Linna toetatud spordisündmustel osalejate arv kasvab 15%.

  Rahvusvaheliste tiitli- ja karikavõistluste kvaliteet (spordiala tase: olümpiaala või mitteolümpiaala) paraneb ning linn on rahvusvaheliselt tuntud võistluste hea korralduse ja taristu poolest. Samuti toimuvad Tallinnas suured rahvusvahelised regatid ja muud veespordisündmused.

  Olulisemad tegevussuunad: 1) rahvusvaheliste spordisündmuste korraldamise õiguse taotlemine ja korraldamise toetamine, 2) Tallinna Maraton, 3) Tallinna meistrivõistlused, 4) „Tallinn liigub“ terviseliikumise programmsündmused.

 4. Teadlikkuse parandamine

  Tallinlane on teadlik spordi ja liikumise kasulikkusest, ta on kaasatud liikumisharrastust toetavatesse projektidesse ning on rahul linnas loodud sportimisvõimalustega.

  Olulisemad tegevussuunad: 1) projekt „Sport kooli“, 2) loengusarjad, 3) kaasavad kampaaniad (nt spordihommik; spordinädal; Tallinna päev jm), 4) teavituskampaaniad (sh meedias ja sotsiaalmeedias, infomaterjalid); 5) uuringud.

Tallinna veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsiste kasutamisest ja isikuandmete töötlemisest Tallinna veebis saate pikemalt lugeda. Andmekaitsetingimustest